De grondslag van de vereniging is als volgt;

Bij alle dogmatische en theologische verschillen en interpretaties hebben we dit éne gemeenschappelijk dat wij de zesenzestig boeken van het Oude en Nieuwe Testament  zonder voorbehoud aanvaarden als het enige gegeven Woord van God met het hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven.