Over vereniging Thuisonderwijsverbond

Wij zijn een groep enthousiaste ouders die op de scholen in onze omgeving geen aansluiting konden vinden op grond van onze christelijke levensovertuiging.
Wij onderwijzen onze kinderen zelf, en kijken vanuit het perspectief van ons geloof naar alle facetten van het leven.

‘’Wij hebben ons verenigd in de vereniging Thuisonderwijsverbond oftewel vereniging TOV.’’

Omdat het opvoeden en onderwijzen van onze kinderen juist vanuit onze levensovertuiging een kernwaarde is, nemen we onze taak als thuisonderwijzers zeer serieus. Met dankbaarheid zetten we ons elke dag in voor onze kinderen.
Thuisonderwijs is het ultieme onderwijs op maat, dat per kind verschilt en altijd dynamisch is. Het geven van thuisonderwijs vraagt dan ook volle aandacht van de ouders.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit maximaal 7 leden. We komen maandelijks samen om te vergaderen. Het bestuur zet de hoofdlijnen uit, maar de leden zijn zeer bepalend voor de inhoud. De vereniging draait dan ook op de inzet van leden. Veel activiteiten worden aangedragen en mede georganiseerd door leden samen met de bestuursleden. Naast het bestuur van de vereniging bestaat de werkgroep intervisie.

Samenwerking

We werken nauw samen met stichting Thuisonderwijsverbond. Deze stichting ondersteunt leden met juridische vragen omtrent vrijstelling van de leerplichtwet. In het bestuur van de stichting zitten leden van vereniging Thuisonderwijsverbond. Zij hebben specifieke kennis van en/of ervaring met juridische kwesties omtrent de indiening van vrijstelling van de leerplichtwet.

Heb je vragen over thuisonderwijs, het indienen van de vrijstelling of over TOV? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Ik heb een vraag