Klassiek thuisonderwijs – The well trained mind

Klassiek onderwijs gaat ervan uit dat ieder curriculum aangepast wordt aan de ontwikkelingsfase van een kind.

Op de basisschoolleeftijd staan concreet denken en ‘uit het hoof leren’ centraal. Analytisch denken en het begrijpen van de onderwerpen staat centraal in de lagere klassen van het voortgezet onderwijs (groep 8 – 2e klas). In de hogere klassen voortgezet onderwijs (3e-6e klas) staan abstract denken en het eigen maken van de onderwerpen centraal. (Je moet vakken kunnen uitleggen aan anderen)

Vakken die belangrijk zijn in klassiek onderwijs zijn;
Grammatica ~ de wetenschap van de taal.
Logica ~ de wetenschap van het juiste denken.
Retorisch ~ de wetenschap van de verbale en geschreven communicatie.

Verder wordt het klassiek Christelijk onderwijs gekenmerkt door het kind een breed aanbod te geven van geschiedenis, kunst en de cultuur van de westerse beschaving, inclusief zijn talen (Latijn en Grieks), zijn filosofie en literatuur, en het ontwikkelen van een Bijbelse wereldvisie met Theologie aan het hoofd van alle wetenschappen.