30 maart, 2016
Gemeenten verzuimen naleving Leerplichtwet