Unschooling

Unschooling is een methode die gekenmerkt wordt door het niet actief aanbieden van lesmethodes en curricula. Het is een levensfilosofie en van daaruit een onderwijsmethode dat een kind van nature nieuwsgierig is naar de wereld om hem heen.

Door het dagelijkse leven, spel, nieuwsgierigheid, persoonlijke interesse, huishoudelijke verantwoordelijkheden, omgang met familie, vrienden en vreemden, reizen, boeken en zelf gekozen studies leert het kind zichzelf. Ouders vervullen daarbij een ondersteunende rol.

Unschooling stimuleert het ontdekken van de wereld. Soms worden cursussen gevolgd, maar dat is altijd vanuit het initiatief van het kind. Unschoolers gaan ervan uit dat wanneer een kind geïnteresseerd is in een onderwerp, de educatie persoonlijker is en daardoor bewuster, sneller en beter begrepen wordt. Ouders ondersteunen in het uitzoeken van een interesse en van daaruit het uitzoeken van manieren om aan deze interesse te voldoen.

Er is veel kritiek op deze vorm van onderwijs en toch blijkt uit onderzoek dat deze kinderen prima terecht komen. (Zie hier en hier)