Methodes

Er zijn vele verschillende methodes die gebruikt worden bij het geven van thuisonderwijs. Per gezin en kind kan de methode die je kiest verschillend zijn. Hieronder een aantal veel gebruikte methoden door leden van onze vereniging in het kort op een rij.

Disclaimer: Als vereniging nemen we geen standpunt in over methodes. Onderstaande is slechts een opsomming van veel gebruikte methodes door leden van onze vereniging

Charlotte Mason

Charlotte Mason leefde aan het eind van de negentiende eeuw in Engeland. Kijkend naar het onderwijs zoals het in die tijd georganiseerd was, ontwikkelde zij een eigen filosofie waarin de kinderen en niet zozeer het onderwijs centraal staan. Een aantal kernthema’s zijn, ‘levende boeken’, ‘navertellen’, korte lessen,

Lees meer over Charlotte Mason

Klassiek onderwijs

Klassiek onderwijs gaat ervan uit dat ieder curriculum aangepast wordt aan de ontwikkelingsfase van een kind.

Op de basisschoolleeftijd staan concreet denken en ‘uit het hoof leren’ centraal. Analytisch denken en het begrijpen van de onderwerpen staat centraal in de lagere klassen van het voortgezet onderwijs (groep 8 – 2e klas). In de hogere klassen voortgezet onderwijs (3e-6e klas) staan abstract denken en het eigen maken van de onderwerpen centraal.

Lees meer over Klassiek thuisonderwijs

Unit study

Zoals de term al zegt pak je met deze methode een onderwerp en pluis je dit op vele manieren uit. In plaats van vakken als taal, geschiedenis en rekenen als losse vakken te zien integreer je deze vakken in je onderwerp. Zo kun je onderwerpen als tijgers, India, auto’s benaderen vanuit een geheel en daar alle vakken in integreren.

Lees meer over Unit study

Eclectisch onderwijs

Eclectisch betekend; ‘Als je het beste uitkiest’

Wat thuisonderwijzers hiermee bedoelen is dat ze een beetje van alles gebruiken. Deze methode laat de thuisonderwijzer naar het kind kijken, naar de leerstijl, de interesses en speelt daarop in met de aangeboden materialen

Lees meer over Eclectisch onderwijs